Animals

¿Per què és important entendre la comunicació no verbal a la nostra granja pels infants?

Els animals han estat una part integral de les vides dels éssers humans durant mil·lennis. En aquesta relació especial, la canalla i els animals de granja comparteixen una connexió única i és que, a més de la diversió i l’alegria que aporten, els animals de granja també poden ser una font important d’aprenentatge. Una granja pels infants, com Granja d’Aventura Park, es converteix en un indret idílic per fomentar aquest tipus de vincles tan màgics i especials.

La comunicació no verbal és una forma d’interacció que es basa en gestos, expressions facials, postures corporals, moviments, tocs i altres senyals no relacionats amb les paraules. Aquest tipus de comunicació és fonamental en la connexió entre nens i animals, ja que establir una relació significativa no depèn de la parla, per diversos motius:

  1. -Universalitat: La comunicació no verbal és un llenguatge universal que no depèn de la parla. Això significa que els nens i les nenes poden interactuar amb animals de diverses espècies sense necessitat de conèixer el seu idioma o llenguatge.
  2. -Expressió d’emocions: Tant la canalla com els animals expressen les seves emocions a través de la comunicació no verbal. Per exemple, un somriure pot indicar alegria o amistat, mentre que uns ulls molt oberts o una cua entre les cames pot ser un senyal d’ansietat. Aquesta coincidència en l’expressió d’emocions facilita la comprensió mútua.
  3. -Comunicació de seguretat: Les postures i els gestos corporals poden comunicar seguretat o alarma. Per exemple, si un animal mostra una actitud relaxada, com estirar-se o acostar-se sense signes d’estrès, els nens se sentiran més segurs en la seva presència.
  4. -Construcció de confiança: La comunicació no verbal és fonamental per establir la confiança. Quan els infants interpreten els senyals no verbals dels animals com amistosos i respectuosos, es construeix un vincle de confiança.
  5. -Evitar conflictes: Els senyals no verbals també poden ajudar a evitar conflictes. Tant la canalla com els animals poden utilitzar el llenguatge corporal per mostrar límits i evitar situacions que puguin ser incòmodes o perilloses.
  6. -Connexió empàtica: La comunicació no verbal facilita l’empatia entre la canalla i animals. A la nostra granja pels infants, els petits i petites interpreten les emocions i les necessitats dels animals mitjançant la comunicació no verbal, desenvolupen una relació més profunda i comprensiva amb ells.
  7. -Aprenentatge i joc: Moltes vegades, la comunicació no verbal és clau durant les interaccions de joc. Els infants i els animals poden utilitzar moviments, tocs i gestos per comunicar les seves intencions i gaudir de jocs interactius.
  1. Respecte per la Natura: El paper de la granja pels infants en l’educació ambiental
  2. Granja d’Aventura Park és un lloc on la canalla i també els adults, no només aprenen sobre la vida dels animals, sinó també sobre la importància de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Veure com els animals contribueixen a l’ecosistema de la granja i com aquesta està connectada amb la naturalesa els fa conscients de la seva responsabilitat cap a la Terra. A la nostra granja pels infants, els visitants adquireixen habilitats per a la vida, com la paciència, la responsabilitat i la comprensió. Aprendre a cuidar i respectar els animals de granja els prepara per afrontar diferents situacions a la seva vida quotidiana.