GENERAL:

 • Aquest document representa una entrada d’accés a Granja d’Aventura Park NOMÉS pel dia indicat a la seva part superior. En cap cas Granja Aventura SL retornarà l’import de les entrades ni realitzarà canvis en les mateixes.
 • Si per motius meteorològics adversos el parc no es pogués obrir o hagués de tancar durant el dia, Granja Aventura SL oferirà als clients una altra data per gaudir del parc.
 • Queda totalment prohibida la venda, reproducció i/o falsificació de la mateixa. El/a portador/a assumeix tota la responsabilitat en el cas que això succeís. Només es considerarà vàlida la primera entrada presentada. En cap cas es deixarà accedir al parc a qui posteriorment presenti la mateixa entrada.
 • Cada entrada porta associat un codi de barres/QR que fa que cada entrada sigui diferent i única, independentment que una persona hagi fet la compra i estiguin totes les entrades al seu nom.
 • Granja Aventura SL es reserva el dret de verificar la validesa d’aquesta entrada mitjançant un escàner de codi de barres/QR, així com de sol·licitar al/a la portador/a aquelles dades personals que permetin garantir la seva veracitat (DNI, e-mail…)
 • L’adquisició d’aquesta entrada comporta l’acceptació de la normativa de Granja d’Aventura Park.
 • Granja Aventura SL es reserva el dret de demanar l’acreditació de l’edat per verificar l’edat del/de la portador/a de l’entrada.
 • Queda reservat el dret d’admissió.
 • Queda totalment prohibit accedir al parc AMB CAP TIPUS DE BEGUDA, excepte aigua. En cas contrari, el personal està autoritzat a retirar-la.

ENTRADES AMB DESCOMPTE O GRATUÏTAT:

 • Les entrades gratuïtes NOMÉS SÓN VÀLIDES per a infants menors de 12 mesos que acreditin la seva edat amb documentació on aparegui la data de naixement (DNI, llibre de família, tarja blava sanitària, etc), en cas contrari caldrà abonar una entrada valorada en 2’90€.
 • Les entrades per a infants d’1 i 2 anys, així com les entrades per a persones majors de 65 anys també cal que siguin acreditades amb qualsevol document on consti la data de naixement.
 • Les entrades adquirides amb descompte de família nombrosa, monoparental o persones amb discapacitat han de ser degudament acreditades presentant a la taquilla del parc el document oficial que correspongui per a cadascuna d’elles; en cas contrari, caldrà abonar la diferència.
 • Les entrades gratuïtes per a persones amb mobilitat reduïda, són vàlides només per aquelles que disposin de la targeta acreditativa de la discapacitat, que caldrà ensenyar a taquilla juntament amb les entrades. En cas contrari, s’abonarà el 100% de l’entrada (preus de taquilla).

XECS REGALS:

 • Els xecs regal que no s’hagin bescanviat al web (introduint el codi a la casella corresponent durant el procés de compra d’entrades), estaran subjectes a aforament.

HORARIS I ACTIVITATS:

 • Podeu consultar l’horari del parc a la nostra pàgina web: granjadaventurapark.com .
 • Aquesta entrada dóna accés a totes les activitats habituals. En cas d’haver-hi una activitat amb cost addicional, aquesta serà publicitada a la nostra pàgina web i es podrà adquirir a través del servei de compra d’entrades o a les taquilles del parc.
 • Les activitats finalitzen 30’ abans del tancament del parc.