GENERAL:

 • Aquest document representa una entrada d’accés a Granja d’Aventura Park NOMÉS pel dia indicat a la seva part superior. En cap cas Granja Aventura SL retornarà l’import de les entrades ni realitzarà canvis en les mateixes.
 • Si per motius meteorològics adversos el parc no es pogués obrir o hagués de tancar durant el dia, Granja Aventura SL oferirà als clients una altra data per gaudir del parc, mitjançant un cupó o canvi directe (cal solicitar-lo en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data de tancament).
 • És possible sol·licitar un canvi de data ÚNICAMENT quan s’hagi contractat l’assegurança de canvi (opció disponible durant el procés de compra). Cal solicitar-lo en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data inicial de visita i només es permetrà un canvi. Els tallers queden exclosos de l’assegurança de canvi.
 • En qualsevol canvi de data, si la tarifa de la nova data és superior a la inicial caldrà abonar la diferència de preu.
 • Queda totalment prohibida la venda, reproducció i/o falsificació de la mateixa. El/a portador/a assumeix tota la responsabilitat en el cas que això succeís. Només es considerarà vàlida la primera entrada presentada. En cap cas es deixarà accedir al parc a qui posteriorment presenti la mateixa entrada.
 • Cada entrada porta associat un codi de barres/QR que fa que cada entrada sigui diferent i única, independentment que una persona hagi fet la compra i estiguin totes les entrades al seu nom.
 • Granja Aventura SL es reserva el dret de verificar la validesa d’aquesta entrada mitjançant un escàner de codi de barres/QR, així com de sol·licitar al/a la portador/a aquelles dades personals que permetin garantir la seva veracitat (DNI, e-mail…)
 • L’adquisició d’aquesta entrada comporta l’acceptació de la normativa de Granja d’Aventura Park.
 • Granja Aventura SL es reserva el dret de demanar l’acreditació de l’edat per verificar l’edat del/de la portador/a de l’entrada.
 • Queda reservat el dret d’admissió.
 • Queda totalment prohibit accedir al parc AMB CAP TIPUS DE BEGUDA, excepte aigua. En cas contrari, el personal està autoritzat a retirar-la.
 • Granja d’Aventura Park no es fa responsable dels objectes personals dels/les visitants.

ENTRADES AMB DESCOMPTE O GRATUÏTAT:

 • Les entrades gratuïtes NOMÉS SÓN VÀLIDES per a infants menors de 12 mesos o persones de 80 anys o més, que acreditin la seva edat amb documentació on aparegui la data de naixement (DNI, llibre de família, tarja blava sanitària, etc), en cas contrari caldrà abonar l’entrada infantil d’1-2 anys o la de major de 65, segons correspongui.
 • Les entrades per a infants d’1 i 2 anys, així com les entrades per a persones majors de 65 anys també cal que siguin acreditades amb qualsevol document on consti la data de naixement.
 • Les entrades adquirides amb descompte de família nombrosa, monoparental o persones amb discapacitat han de ser degudament acreditades presentant a la taquilla del parc el document oficial que correspongui per a cadascuna d’elles; en cas contrari, caldrà abonar la diferència.
 • Les entrades gratuïtes per a persones amb mobilitat reduïda, són vàlides només per aquelles que disposin de la targeta acreditativa de la discapacitat amb barem de mobilitat, que caldrà ensenyar a taquilla juntament amb les entrades. En cas contrari, s’abonarà el 100% de l’entrada (preus de taquilla).

XECS REGALS i CUPONS WEB:

 • Els xecs regal que no s’hagin bescanviat al web (introduint el codi a la casella corresponent durant el procés de compra d’entrades), estaran subjectes a aforament.
 • Els descomptes dels cupons web només es podran gaudir bescanviant el cupó al web. En cap cas es descomptaran a taquilla.
 • En cap cas s’allargarà la validesa de cap cupó web o xec regal.
 • Un cop bescanviat el xec regal/cupó web i completada la reserva, aquesta quedarà sotmesa a les condicions generals (en cas dels cupons generats a partir d’una reserva cancel·lada, la nova reserva anul·la les prèvies).

HORARIS I ACTIVITATS:

 • Podeu consultar l’horari del parc a la nostra pàgina web: granjadaventurapark.com .
 • Aquesta entrada dóna accés a totes les activitats habituals. En cas d’haver-hi una activitat amb cost addicional, aquesta serà publicitada a la nostra pàgina web i es podrà adquirir a través del servei de compra d’entrades o a les taquilles del parc.
 • L’accés al parc es podrà fer fins a una hora abans del tancament.
 • Les activitats finalitzen 30’ abans del tancament del parc.