Es pot entrar i sortir del parc?

Sí, a la sortida (darrere la taquilla 1) trobareu el punt de segellatge. Podreu tornar a accedir al parc fins a una hora abans del tancament, per l’accés/accesos corresponents (mai per la sortida) i caldrà ensenyar el segell al personal de taquilla.