Condicions de contractació dels serveis de Granja Aventura, SL

CURS ESCOLAR 2024-2025


CONDICIONS GENERALS

 • El mínim de places a facturar per qualsevol activitat és de 30, excepte en el cas de les escoles bressol, que és de 20.
 • Tots els divendres, les activitats tindran un suplement del 5% en el total reservat i un descompte del 5% en dilluns.
 • Per a escoles de màxima complexitat, s’aplicarà un descompte del 10% de dilluns a dijous. (No acumulable amb el descompte dels dilluns)
 • Granja Aventura SL recomana notificar el més aviat possible l’augment en el nombre de places reservades ja que aquestes estan subjectes a aforament i la ràtio de les activitats (monitor/infant) es calcula en base a les places confirmades. En cap cas podem garantir la disponibilitat de places addicionals.
 • Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi.

FORMALITZACIÓ DE LA PRE-RESERVA

 • Per a confirmar la pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat al següent número de compte:
  • ES30 – 2100 – 0327 – 3502 – 0027 – 4168
 • MOLT IMPORTANT!!! En aquest ingrés heu d’incloure clarament el número de reserva que us hem facilitat en el e-mail de pre-reserva.
 • Un cop fet l’ingrés, cal que ens reenvieu el comprovant de pagament, juntament amb la fitxa de client degudament omplerta a escoles@granjadaventurapark.com
  (Us recordem que si no se segueixen aquestes passes la pre-reserva no queda confirmada.)
 • Guardarem la vostra pre-reserva durant 7 dies naturals, si passat aquest termini no l’heu confirmat, desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou.
  Per a sol·licituds de pre-reserva amb menys de 30 dies d’antelació, aquest termini es pot veure modificat.
 • En cap cas Granja Aventura SL retornarà els diners de la bestreta.
 • Qualsevol canvi en la vostra reserva (data i/o activitats) s’ha de comunicar a Granja Aventura SL amb un mínim de 30 dies d’antelació. Si voleu modificar la reserva fora d’aquest termini, Granja Aventura SL aplicarà un 25% de recàrrec a la vostra factura final.
 • El pagament de la bestreta implica l’acceptació de les condicions que s’exposen en aquest document.

CONFIRMACIÓ D’INFANTS I PAGAMENT

 • L’escola és la responsable de confirmar el número d’infants assistents com a molt tard 14 dies naturals abans de la sortida.
 • En cas de no efectuar aquesta confirmació, es donaran per confirmats l’últim nombre d’infants que ens hagueu aportat.
 • En el cas que el dia de la vostra sortida el nombre d’infants sigui inferior al confirmat, es cobrarà com a mínim el 90% de les places confirmades (sempre tenint en compte el mínim de places obligatòries per a cada tipus d’activitat).
 • El pagament restant el podeu fer en efectiu, targeta, xec o transferència el dia de la sortida abans de les 13h. Si preferiu fer el pagament per transferència abans de la sortida i el dia de la sortida varia el número d’infants:
  • Sou més? Es paguen segons les condicions esmentades anteriorment i us farem una factura addicional
  • Sou menys? Us retornarem les places corresponents i us farem la factura d’abonament.
 • En cas d’incompliment dels terminis de pagament, la factura final tindrà un recàrrec del 5%.

METEOROLOGIA:

 • En cas que les condicions meteorològiques siguin adverses, Granja Aventura SL es reserva el dret de canviar la data per motius de seguretat.
 • En cas que l’escola vulgui un canvi de data per condicions meteorològiques adverses i Granja Aventura SL no ho consideri necessari, es pot aplicar fins a un 25% de recàrrec a la factura final.
 • Els canvis de data estan subjectes a aforament i, en cap cas, es retornarà l’import de la bestreta.

US INFORMEM QUE:

 • L’escola és responsable de respectar la normativa del parc i en el cas que es causin desperfectes, aquests aniran a càrrec seu.
 • Els i les mestres són els i les responsables de l’ordre, control i vigilància dels infants durant tot el dia.
 • Durant les activitats amb monitoratge no és obligatori que els/les mestres acompanyeu als infants*, però sí que estigueu fàcilment localitzables.
  * En el cas que hi hagi infants amb NEE i escoles de màxima complexitat, caldrà la presència constant d’una persona de referència.
 • El parc obre de 10h a 15:30h per a les escoles que reserveu sortida de tot el dia. En el cas de les activitats amb horari reduït, caldrà fer la sortida abans de les 15h i no es podrà accedir a cap espai d’activitat després de dinar.
 • L’accés al parc pels/per les mestres és gratuït.
 • A primera hora del matí, el nostre personal us facilitarà tota la informació necessària per gaudir al màxim del vostre dia al parc.
 • Us reservarem una zona on podreu deixar les vostres coses al llarg del dia i on podreu dinar.
 • El servei de bar no està disponible entre setmana.
 • En cas de convocatòria oficial de vaga general, Granja Aventura SL es reserva el dret de canviar la data de la reserva.