Condicions de contractació dels serveis de Granja Aventura, SL

CASALS D’ESTIU 2022


CONDICIONS GENERALS

 • El mínim d’infants per a realitzar una reserva és de 30. Si sou menys, consulteu-nos!
 • Granja Aventura SL recomana notificar el més aviat possible l’augment en el nombre de places reservades ja que aquestes estan subjectes a aforament.
 • Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi.

FORMALITZACIÓ DE LA PRE-RESERVA

 • Per a confirmar la pre-reserva, caldrà que feu una bestreta del 30% del total reservat al següent número de compte: ES30 – 2100 – 0327 – 3502 – 0027 – 4168
 • MOLT IMPORTANT!!! En aquest ingrés heu d’incloure clarament el número de reserva que us hem facilitat en el e-mail de pre-reserva.
 • Un cop fet l’ingrés, cal que ens reenvieu el comprovant de pagament, juntament amb la fitxa de client degudament omplerta a escoles@granjadaventurapark.com
  (Us recordem que si no se segueixen aquestes passes la pre-reserva no queda confirmada.)
 • Guardarem la vostra pre-reserva durant 14 dies naturals, si passat aquest termini no l’heu confirmat, desbloquejarem la data i quedarà disponible de nou.
  Per a sol·licituds de pre-reserva amb menys de 30 dies d’antelació, aquest termini es pot veure modificat.
 • En cap cas Granja Aventura SL retornarà els diners de la bestreta.
 • Per a empreses/entitats/casals que gestionin més d’una sortida, es realitzarà una reserva (i una bestreta) per a cadascuna. Per tant, la facturació i gestió d’aquestes reserves seran individuals.
 • Qualsevol canvi en la vostra reserva (data i/o activitats) s’ha de comunicar a Granja Aventura SL amb un mínim de 30 dies d’antelació. Si voleu modificar la reserva fora d’aquest termini, Granja Aventura SL aplicarà un 25% de recàrrec a la vostra factura final.
 • El pagament de la bestreta implica l’acceptació de les condicions que s’exposen en aquest document.

CONFIRMACIÓ D’INFANTS I PAGAMENT

 • El casal és la responsable de confirmar el número d’infants assistents com a molt tard 7 dies (naturals) abans de la sortida.
 • En cas de no efectuar aquesta confirmació, es donaran per confirmats l’últim nombre d’infants que ens hagueu aportat.
 • En el cas que el dia de la vostra sortida el nombre d’infants sigui inferior al confirmat, es cobrarà com a mínim el 95% de les places confirmades (sempre tenint en compte el mínim de 30 places obligatòries).
 • El pagament restant el podeu fer en efectiu, targeta o xec el mateix dia al parc; però si el voleu fer amb transferència caldrà abonar l’import reflectit a la factura que us facilitarem, com a molt tard, el dia hàbil anterior a la sortida. Si el dia de la sortida varia el número d’infants:
  • Sou més? Es paguen al parc en efectiu, xec o targeta i us farem una factura addicional
  • Sou menys? Us retornarem les places corresponents i us farem la factura d’abonament.
 • En cas d’incompliment dels terminis de pagament, la factura final tindrà un recàrrec del 5%.

DESCOMPTES

 • Gaudiu d’un 10% de descompte realitzant la vostra sortida en dilluns.
 • Per a reserves a partir de:
  • 200 infants, s’aplicarà un 5% de descompte a la factura final
  • 400 infants, s’aplicarà un 10% de descompte a la factura final
   (en cas que les visites siguin en dies diferents, l’abonament s’aplicarà a la factura de l’últim casal).
 • Els descomptes per places són acumulables amb el descompte per reserva en dilluns (però no entre ells).

ACTIVITATS

 • Totes les activitats d’accés lliure estan obertes d’11h a 15:30h. Un cop al parc, us informarem dels horaris de les activitats que funcionen per torns (aquestes activitats estan dinamitzades per un/a dels/de les nostres monitors/es).
 • Les places per a cada activitat són limitades. Granja Aventura, SL organitza els horaris de les activitats d’accés lliure per poder absorbir el volum d’infants reservats. Tot i així la realització d’aquestes activitats depèn exclusivament de l’organització del casal. (No patiu! Des de Granja d’Aventura Park us donarem, a la vostra arribada, la informació necessària per organitzar-vos el millor possible).
 • En cas de reservar l’opció “Refresca’t” els horaris d’aquesta activitat s’assignaran des de Granja d’Aventura Park. Els grups per a realitzar-la s’establiran segons les edats dels infants i la ràtio per activitat.
 • Algunes activitats poden estar sotmeses a canvi.

METEOROLOGIA

 • En cas que les condicions meteorològiques siguin adverses, Granja Aventura SL es reserva el dret de canviar la data per motius de seguretat.
 • En cas que el casal vulgui un canvi de data per condicions meteorològiques adverses i Granja Aventura SL no ho consideri necessari, es pot aplicar fins a un 25% de recàrrec a la factura final.
 • Els canvis de data estan subjectes a aforament.

US INFORMEM QUE:

 • El casal és responsable de respectar la normativa del parc i en el cas que es causin desperfectes, aquests aniran a càrrec seu.
 • Els i les monitors/es són els i les responsables de l’ordre, control i vigilància dels infants durant tot el dia.
 • L’accés al parc pels/per les monitors/es és gratuït (ràtio aprox 1/10). Els/les monitors/es que excedeixin d’aquesta ràtio, es cobraran a 5€/persona.
 • Us reservarem una zona on podreu deixar les vostres coses al llarg del dia i on podreu dinar.