Normativa Granja d’Aventura ParkACCÉS

 • – No està permesa l’entrada de begudes al parc, excepte l’aigua.
 • – Només es pot fumar a la zona habilitada, recordeu que estem al bosc i pot ser una causa d’incendi. Si us plau, les burilles cal llençar-les als cendrers.
 • – No es pot encendre cap tipus de foc en tot el recinte.
 • – Queda totalment prohibit sobrepassar les zones vallades i delimitades, pot existir perill de caiguda.
 • – El tiquet d’entrada (o entrades online si és el cas), s’haurà de conservar durant tota l’estada; si és necessari s’haurà de mostrar al nostre personal en el cas que així es demani.
 • – L’entrada és vàlida durant tot el dia. Un cop se surt del parc, caldrà mostrar el segell (punt de marcatge ubicat a la sortida) per a tornar entrar.
 • – Un cop adquirida l’entrada, no s’admetran canvis ni devolucions.
 • – L’aforament del parc és limitat.
 • – No està permès reservar taules a la zona de pícnic ni deixar-hi les vostres pertinences. El personal del parc està autoritzat a retirar-les si fos el cas. Granja Aventura SL posa a disposició dels clients un espai de consignes on s’hi pot dipositar, sota la responsabilitat del client, el que es consideri.
 • – No es permet l’ús de bicicletes, patins o similars a l’interior del parc.
 • – Queda prohibit anar sense samarreta en tot el recinte.
 • – Granja Aventura SL es reserva el dret d’admissió/expulsió quan no es respecti l’entorn o les instal·lacions, s’incomodi a d’altres visitants/personal del parc o no es compleixi la normativa.
 • – Tingueu cura de les vostres pertinences, Granja Aventura SL no es responsabilitzarà de la seva pèrdua o robatori. Els objectes perduts trobats es guardaran un màxim de 30 dies naturals.
 • – Disposem de fulls de reclamació oficials a disposició dels clients/es.

INFANTS

 • – Recordeu que els infants no poden anar sols pel parc, hauran d’estar sempre sota la supervisió d’un/a major de 18 anys.
 • – Les persones menors de 16 anys han d’entrar acompanyades d’un adult.

ANIMALS

 • – Està prohibida l’entrada a menors de 16 anys sense l’acompanyament d’un adult.
 • – Queda prohibit donar de menjar i beure als animals sense la supervisió del/de la monitor/a de zona, recordeu que tenen una alimentació – pautada diferent a la nostra.
 • – Es permet l’entrada d’animals domèstics sempre que vagin degudament lligats i el/la propietari/a es faci càrrec de recollir les deposicions de l’animal dins del parc. No podran accedir als espais/activitats on hi hagi animals.

ACTIVITATS

 • – Recordeu que abans de fer ús de les activitats, cal llegir-ne la normativa d’ús.
 • – Les activitats finalitzaran, com a molt tard, 30 minuts abans del tancament del parc.
 • – Preguem respecteu els horaris de les activitats. Us recordem que hi ha activitats/taller que no es poden fer servir sense la presència d’un/a dels/de les nostres monitors/es.
 • – Cal respectar els aforaments de les activitats.
 • – Per criteris tècnics, climàtics o meteorològics, algunes de les activitats o espais poden alterar o modificar la seva programació.

Amb la vostra col·laboració, tots/es gaudirem d’un dia bestial!