Entrades Estiu 2023

Infantil DTE 1 i 2 anys ESTIU
2,75 €
Infantil de 3 a 12 anys DTE ESTIU
10,25 €
Adult de 13 a 64 anys DTE ESTIU
12,15 €
Senior de 65 a 79 anys DTE ESTIU
10,25 €
Persones amb mobilitat reduïda (cal targeta acreditativa de la discapacitat) o a partir de 80 anys
0 €

0,00

Categoria: